13:09

Сучасні форми й методи практичного  навчання

План

 

 

1.Роль і функції педагога

2. Форми організації практичного  навчання

3.  Методи виробничого навчання

·         Класифікація методів навчання

·         Характеристика методів в.н.

·         Застосування методів проблемного навчання

·         Застосування методів активного навчання

·         Рекомендації з вибору методів в.н.

 

4.. Інтерактивні методи навчання

·         Методика відбору інтерактивних методів навчання

5 Тематична дискусія

6. Семінар

 

 

Питання для самостійного опрацювання

з метою підготовки до семінару „Інтерактивні методи навчання”

 

 1. Сутність інтерактивного навчання
 2. Основні характеристики
 3. Організація інтерактивного навчання

4.      Методи фронтальної роботи

 1. Організація роботи учнів у малих групах
 2. Стадії розвитку малої групи (А. Шегда)
 3. Мотивація членів малої групи
 4. Методи навчання малими групами
 5. Підбиття підсумків
 6. Оцінювання
 7. Різновиди інтерактивних занять
 8. Проблемні методи проведення занять
 9. Ігрові методи проведення занять

 

 

 

1. Роль і функції педагога

 

Основними функціями педагогічного процесу є: трансляційна (освітня), соціалізаційна, оцінювальна, проектуюча, інформаційна, контролююча, організаційна, консультативна, адаптивна тощо. За умов гуманістичного переосмислення, трансляційна функція постає у більшості випадків не відтворювальною, а перетворювальною. Провідною також стає адаптаційна функція. Вона полягає у тому, щоб допомогти індивідові пристосуватися до сучасних вимог суспільства, які постійно змінюються.

Активізація визначених функцій педагогічного процесу потребує переосмислення ролі та функцій педагога. Гуманістичні підходи до навчання передбачають пріоритетність адаптаційної та організаційно-консультативної функцій педагога. Педагог стає насамперед фасилітатором (від англійського – to facilitate – полегшувати) та консультантом, радником учнів.

 

Фасилітатор організовує роботу учнів, сприяє розвитку їх особистісних якостей, допомагає ідентифікувати проблеми і приймати рішення.

Мета фасилітації – організація ефективної роботи учнів на засадах гуманізму, особистісного саморозвитку, конструктивної взаємодії.

Умови фасилітації:

1.       проблемність навчання;

2.       глибока довіра педагога до учнів, їх можливостей;

3.       повага до учнів;

4.       толерантне ставлення до учнів, розуміння їх реакцій;

5.       забезпечення учнів інформаційними, дидактичними, матеріально-технічними ресурсами.

 

 

Роль фасилітатора потребує від педагога певних умінь:

 

§  уважно слухати, спостерігати і запам’ятовувати як хід подій, так і стиль поведінки учнів;

§  налагоджувати просту і плідну комунікацію між членами навчальної групи;

§  аналізувати і корегувати дії учнів;

§  діагностувати і заохочувати ефективну (корегувати неефективну) поведінку;

§  сприяти створенню моделі ефективної поведінки;

§  забезпечувати зворотний зв’язок між учасниками навчального процесу, не використовуючи при цьому “наступальних” і “оборонних” форм спілкування;

§  знаходити та активізувати конструктивні моделі поведінки при внутрішньогруповій взаємодії;

§  поширювати подібні моделі у міжгруповій роботі;

§  викликати довіру учнів, бути терплячим;

§  бути справедливим, займати нейтральну позицію при оцінюванні роботи малих груп.

 

 

 

Типи фасилітації

 

Авторитарний – педагог очолює і спрямовує навчальний процес у потрібному йому руслі, використовуючи при цьому свою владу; приймає рішення щодо цілей і методів роботи, дає пояснення; бере на себе повну відповідальність за основні рішення.

Партнерський (гуманістичний) педагог спрямовує навчальний процес на підставі діалогічної стратегії міжособистісних впливів, розділяє свої повноваження з учнями; співпрацює з групою. Педагог зосереджує свою увагу на конструктивній взаємодії учнів, припускає існування різних поглядів у групі, керує групою так, що вона стає більш самостійною, при необхідності дає поради групі щодо реалізації певних ідей та можливих рішень, дозволяє групі обирати найбільш прийнятні методи навчання, є активним спостерігачем. За допомогою простих ідей крок за кроком підводить учнів до вирішення складних завдань.

Прагматичний педагог прагматично ставиться до учнів, в основному застосовує маніпулятивні впливи: мотивація, стимулювання, заохочення учнів (“вплинути на нього так, щоб він захотів зробити те, що мені потрібно, і був при цьому задоволений”).

Автономний – педагог надає повну свободу діям учнів (не приймає жодних рішень замість них або разом з ними, не втручається в їх рішення, не робить зауважень стосовно роботи групи, не сприяє розв’язанню конфліктів, проте керує процесом результативності).

 

 

 

 

 

 

Рольова гра  „Типи фасилітації”

Мета гри –на власному досвіді переконатися у перевагах партнерського типу фасилітації.

Завдання для малих груп.

 Під керівництвом фасилітатору протягом 10 хвилин ви маєте побудувати вежу висотою 1 м з паперу. Оцінюванню буде підлягати стійкість конструкції та її естетичні властивості.

 

Питання для обговорення:

Який тип фасилітації спрямовано на розвиток особистісних якостей учнів, творчості тощо?

Який тип доцільно як можна ширше застосовувати у навчальному процесі?

 

Авторитарный тип фасилітації доцільно застосовувати, якщо змістовна сторона процесу навчання превалює над процесуальною й учні не мотивовані на роботу, виправданий в окремих випадках, автономный – коли група здатна ефективно діяти без втручання педагога. Найбільш доцільним є партнерський тип фасилітації.

 

Фасилітатор підвищує ефективність групової роботи, насамперед за рахунок поліпшення процесу спільної роботи, застосування діалогічних способів розвитку будь-якої ідеї і партнерської (гуманістичної) стратегії міжособистісних впливів.

Під процесом спільної роботи маються на увазі форми і способи взаємодії всередині групи, а саме:

§  як члени групи спілкуються один з одним;

§  як вони знаходять спільне вирішення поставлених завдань;

§  як приймають рішення;

§  як розв’язують конфлікти.

 

Головними складовими процесу фасилітації є:

§  доступність, практична значимість змісту навчання;

§  відсутність тиску на учнів;

§  позитивне відношення до помилок учнів;

§  навчання у “співпраці”;

§  відповідальність учнів за свої дії;

§  повага до педагога.

Для забезпечення позицій, які приведені вище, фасилітатор має власним своїм прикладом реалізації ділових, підприємливих якостей сприяти розвитку мотивації учнів, допомогти створити міцний учнівський колектив, застосовувати методи активного навчання.

 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

 

 

Ми очікуємо, що педагог буде:

à  приймати учнів такими, які вони є;

à  довіряти учням;

à  підтримувати учнів, цікаво пояснювати, спонукати зацікавленість до навчання;

à  заохочувати учнів до активної співпраці;

à  викликати зацікавленість, визначати завдання;

à  встановлювати критерії між-, внутрішньогрупової взаємодії, оціню­вання, контролю, допомагати у підбитті підсумків, результатів загальної роботи.

 

 

©  Д.В. Паньков, 2008

Категория: Статьи | Просмотров: 8580 | Добавил: trening | Теги: тренинги
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]