18:53

Методика навчання малими групами

 

Сутність роботи у малих групах полягає в тому, що члени команди одержують одне, спільне завдання, яке вони вирішують разом, у співпраці.

Переваги:

à          економія часу за рахунок співробітництва і розподілу праці;

à          навчання і тренінг кооперативної поведінки;

à          корегування помилкових чи негативних думок;

à          активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;

à          ідентифікація з досягненнями групи і, як наслідок, подолання егоїстичних настанов;

à          підготовка до майбутньої роботи в колективі.

 

Робота в малих групах дає всім учням (у тому числі і пасивним) можливість брати участь у роботі, практикувати навички співробітництва, міжособистістного спілкування (зокрема, уміння активно слухати, виробляти спільні думки, вирішувати виникаючі розбіжності). Робота в малій групі – невід’ємна частина багатьох інтерактивних методів, наприклад таких, як мозаїка, дебати, суспільні слухання, майже усі види імітацій і ін. У той же час робота в малих групах вимагає багато часу, цією формою не можна зловживати. Групову роботу доцільно використовувати, коли потрібно вирішити проблему, яку учні не можуть вирішити індивідуально.

Розглянемо методи навчання в малих групах.

 

НАВЧАННЯ В КОМАНДІ

 

Особливості: успіх усієї групи може бути досягнутий тільки в процесі самостійної роботи кожного її члена у постійній взаємодії з іншими членами цієї ж групи. Вся група зацікавлена у виконанні завдання кожним її членом, оскільки успіх команди залежить від внеску кожного. Сильний і слабкий учень можуть принести своїм командам однакову кількість балів; метод стимулює співпрацю учнів.

Етапи і методика:

à          поділіть учнів на кілька різнорівневих груп (наприклад: групи сильних, середніх і слабких учнів);

à          дайте кожній групі завдання доступного рівня складності;

à          запропонуйте кожному учневі виконати загальне завдання для всієї групи (при цьому учні в межах малої групи можуть спілкуватися);

à          оцінювання роботи: проведіть індивідуальне опитування одного чи кількох членів команди (за своїм розсудом); оцінювання досягнень учнів здійснюйте з урахуванням попередніх результатів.

  

ІНДИВІДУАЛЬНО-ГРУПОВА РОБОТА

 

Особливості: успіх усієї групи залежить від самостійної роботи кожного члена групи в постійній взаємодії з іншими членами цієї ж групи. Уся група зацікавлена у виконанні завдання кожним її членом, оскільки успіх команди залежить від внеску кожного. Взаємоосвіта підвищує якість засвоєння нового матеріалу. Ефективна при вивченні нового матеріалу.

Етапи і методика:

à          поділіть учнів на різнорівневі групи;

à          після пояснення нового матеріалу, запропонуйте учням у групах закріпити його, зрозуміти всі деталі. Групам дайте завдання, необхідні опорні конспекти;

à          запропонуйте учням виконати завдання або частинами (кожен учень виконує свою частину), або по “вертушці” (кожне наступне завдання виконується іншим учнем; починати може або сильний учень, або слабкий). При цьому виконання кожного завдання контролюється усією групою;

à          після виконання завдань усіма групами, дайте диференційовані тестові завдання на перевірку засвоєння нового матеріалу. Завдання тесту учні виконують індивідуально, поза групою.

  

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА В КОМАНДІ

 

Особливості: ефективна для розвитку навичок самонавчання, при модульному навчанні. Дозволяє організувати індивідуальну роботу педагога з окремими учнями та малими групами.

Етапи і методика:

à          поділіть учнів на кілька рівносильних груп (у кожній групі повинні бути сильні, середні, слабкі учні);

à          кожному учневі дайте індивідуальне завдання за результатами проведеного раніше тестування і запропонуйте виконувати його у власному темпі. Члени команди можуть допомагати один одному при виконанні своїх індивідуальних завдань, відзначаючи в спеціальному журналі успіхи і просування кожного члена команди;

à          організуйте індивідуальне оцінювання самими учнями (оцінювачами) результатів роботи, але учням однієї групи виставте загальну оцінку – суму індивідуальних оцінок членів групи;

à          щотижня відзначайте кількість тем, завдань за програмою, виконаних кожною командою, успішність їх виконання на уроках і вдома;

  

“ПИЛКА”

 

Особливості: передбачає створення “домашніх” та “експертних” груп; може замінити лекції у випадках, якщо навчальна інформація нескладна, але має досить великий обсяг.

Етапи та методика:

à          заздалегідь підготуйте для учнів інформаційні пакети (за кількістю “домашніх” груп), кольорові позначки (червоні, сині, жовти, зелені – по 8 позначок кожного кольору);

à          поділіть учнів на рівносильні “домашні” групи від 3 до 5 осіб;

à          доведіть до відома учнів склад “домашніх” груп, роздайте кольорові позначки (учні певної групи отримують позначки різного кольору);

à          запропонуйте учням поділитися на “кольорові” групи, так, щоб у кожній був один представник від кожної “домашньої” групи;

à          роздайте “кольоровим” групам інформаційні пакети (один пакет на групу). Група має прочитати та обговорити його зміст на уроці або в позаурочний час;

à          запропонуйте учням повернутися “додому” та поділитися інформацією з членами своєї “домашньої” групи;

à          на заключному етапі запропонуйте будь-якому члену “домашньої” групи відповісти на певне питання з даної теми;

à          оцінювання роботи малої групи – членам “домашньої” групи виставте загальну оцінку – суму їх індивідуальних оцінок.

 

“КОЛО ІДЕЙ”

 

Особливості: цей метод втягує всіх учнів у дискусію, добре спрацьовує для створення списку ідей, для вирішення гострих проблем.

Етапи та методика:

§   кожній групі учнів дайте певне (або загальне) завдання з вивчення нового матеріалу;

§   коли групи виконають своє завдання і готові надати інформацію, запропонуйте кожній групі, по черзі, представити лише один аспект (основний, на їх думку) проблеми, яку вони обговорювали;

§   продовжуючи опитування по колу, запитуйте кожну групу по черзі, поки не вичерпаються усі відповіді.

 

“АКВАРІУМ”

 

Особливості: розвиває навички дискусії.

Етапи та методика:

§   розподіліть учнів на малі групи та запропонуйте прочитати текст посібника протягом 3-5 хвилин;

§   потім одну з груп розмістить перед навчальною групою (в “акваріумі”), дайте учням цієї групи аркуш з описом ситуації, яку потрібно обговорити та інструкцію щодо спільних дій;

§   запропонуйте учням в “акваріумі” провести обговорення ситуації та сформулювати загальний висновок;

 

Примітка:

інші учні тільки слухають, не втручаючись в хід дискусії;

після закінчення дискусії,  учні з “акваріуму” займають свої місця.

 

§   Поставте запитання до учнів навчальної групи (“слухачів”):

1.  Чи погоджуєтеся ви з думкою малої групи?

2.  Чи була ця думка достатньо арґументованою?

3.  Який з арґументів ви вважаєте найбільш переконливим?

§   пропустіть інші навчальні групи через “акваріум” за вищезгаданою методикою.

 

“ВЕЛИКЕ КОЛО”

 

Особливості: розвиває навички дискусії та групової взаємодії

Етапи та методика:

§   посадіть учнів на стільцях у велике коло;

§   сформулюйте проблему та запропонуйте учням протягом 10 хвилин індивідуально записати варіанти вирішення проблеми;

§   запропонуйте учням по черзі зачитати свої пропозиції;

§   після цього запропонуйте групі голосувати за кожну пропозицію: включати її в загальне рішення групи, чи ні?

§   фіксуйте підсумки голосування на дошці.

 

МОДЕРАЦІЯ

 

Особливості: розвиває навички дискусії, групової взаємодії під час прийняття спільного рішення. Ефективний засіб активного залучення учнів до опрацювання нового матеріалу.

Етапи та методика:

§   учні у малих групах мають проранжирувати певні явища за ступенем значимості.

 

МЕТОД ГРУПОВИХ ДИСКУСІЙ

 

Особливості: розвиває навички дискусії.

Етапи та методика:

à          надайте учням однакове завдання, яке вони повинні виконати індивідуально і письмово зафіксувати;

à          після цього запропонуйте учням під час групового обговорення прийняти загальне рішення.

 

МЕТОД ФОКУС-ГРУП

 

Особливості: створює належні умови для пошуку рішень, перевірки гіпотез під час розв’язання певного завдання у малих групах, які сформовані за певними ознаками (стать, вік, професійна діяльність, рівень навченості, інтереси).

Етапи і методика:

à          разом з учнями оберіть організатора і ведучого дискусії (ним може бути як педагог, так і учень);

à          розподіліть учнів на декілька однорідних груп з 4-5 осіб. Відбір учасників фокус-груп здійснюйте за однією/двома ознаками (стать, вік, професійна діяльність, рівень навченості, інтереси). Ознаку відбору визначте за характером первинної інформації;

à          запропонуйте організатору зачитати інформацію про правила роботи і тему дискусії (тема учасникам заздалегідь не повідомляється);

à          дискусія у фокус-групах. Керування і заохочення дискусії з боку ведучого;

à          організуйте підведення підсумків, аналіз проведеної роботи.

 
Категория: Статьи | Просмотров: 3269 | Добавил: trening | Теги: тренинги киев, тренинги по продажам
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]