16:45

Розглянемо детальніше варіант конструювання циклу

комбінованого модульного елементу за умов збереження урочної форми (навчання здійснює один педагог):

Організаційний момент

Навчальне завдання – підготувати учнів до роботи на уроці.

2. Вступний інструктаж

2.1 Актуалізація опорних знань за змістом зв’язаних МЕ.

Навчальне завдання – підготувати учнів до активної співпраці на уроці, повторити раніше вивчений матеріал.

Форми навчальної роботи – індивідуальна, індивідуалізована, диференційовано-групова, фронтальна.

 

Навчальне завдання – підготувати учнів до активної співпраці на уроці, повторити раніше вивчений матеріал.

Форми навчальної роботи – індивідуальна, індивідуалізована, диференційовано-групова, фронтальна

Доцільні методи – проблемно-розвиваючі,  тестування.

 

 

Актуалізація опорних знань повинна здійснюватися за інформацією зв’язаних модульних елементів.

Для проведення цього етапу доцільно скласти тести. Розглянемо варіант використання трьохрівневого тесту. Тест 1 рівня складності розрахований на знання необхідного мінімуму інформації. Його виконання кожним учнем обов’язкове. Тест 2 рівня містить більш складні питання, розрахований як на репродуктивне, так і на аналітичне мислення учня. Тест 3 рівня складності містить проблемні питання, завдання тощо. Вони зорієнтовані на творче переосмислення знань учня. Доцільно учням дати можливість самим обирати рівень складності. При цьому необхідно враховувати, що тест 1 рівня складності виконується всіма учнями обов’язково, після цього (за бажанням) тест 2 рівня складності, за умови його здачі і бажання – тест 3 рівня. Варіантів тестів кожного рівня повинно бути, як мінімум, 2. Це потрібно для того, щоб попередити списування. На проведення тестування відводиться фіксований час, після чого педагог збирає відповіді учнів.

Перевірку тестів доцільно провести у формі взаємоконтролю, коли педагог дає учневі, який виконав 1 варіант тесту, на перевірку тест 2 варіанту і навпаки. При цьому необхідно враховувати рівні розвитку й навченості учнів. Тест сильного учня повинен перевіряти тільки сильний учень і ні в якому разі  не середній чи слабкий.

Після проведення взаємоконтролю потрібно у формі фронтальної бесіди організувати обговорення питань, які були в тестах. Опитувати необхідно, в першу чергу, слабких і середніх учнів. Мета фронтальної роботи – допомогти слабким і середнім учням усвідомити питання, які викликали утруднення.

Вивчення нового матеріалу.

Навчальне завдання – вивчення нового матеріалу

Форми навчальної роботи – індивідуальна, індивідуалізована, індивідуалізовано-групова, парна, ланкова, диференційовано-групова.

Доцільні методи – самостійна робота учнів з текстом МЕ, наочно-демонстраційні.

Зміст навчання знаходиться в модульному елементі (в межах необхідного мінімуму). Для організації роботи сильних і середніх учнів необхідно заздалегідь підготувати додаткову інформацію (якщо це доцільно). Наприклад, у МЕ ‘’Декоративне мурування’’ викладено кілька варіантів декоративного і декоративно-рельєфного мурування. Для сильних учнів готується інформація з 2-3 додаткових варіантів декоративного мурування.

Вивчення додаткової інформації учнем дається тільки після вивчення і практичного відпрацьовування мінімально необхідної інформації. В залежності від конкретного змісту навчання, контингенту учнів обираються конкретні форми (види) навчальної роботи. Найбільш доцільна форма навчальної роботи учнів на цьому етапі – індивідуальна і індивідуалізована, метод навчання – самостійна робота з друкованим текстом МЕ і додатковими джерелами інформації.

 

 

Закріплення нового матеріалу.

Навчальне завдання – закріпити вивчений матеріал, визначити рівень його засвоєння.

Форми навчальної роботи – індивідуальна, індивідуалізована, диференційовано-групова, фронтальна.

Доцільні методи – тестування, проблемно-розвиваючі.

 

 

Закріплення інформації доцільно проводити з використанням тестів. Можливий варіант використання різнорівневих тестів викладений вище. У випадку, якщо учень не відповів правильно на 75 % питань, він повертається на попередній етап і заново вивчає зміст МЕ. При необхідності педагог робить допомогу учням, пояснює незрозумілі моменти. Доцільно залучати до цієї роботи сильних учнів. При проведенні тестування, в залежності від складності змісту МЕ, рівня розвитку учнів, педагог  дозволяє чи не дозволяє користуватися інформацією МЕ. У деяких МЕ доцільно використовувати для перекодування, повторення, закріплення, перевірки засвоєння опорні конспекти.

 

Етап закріплення нового матеріалу можливо проводити після показу трудових прийомів та рухів.

 

2.4. Показ трудових прийомів та рухів

Навчальне завдання – уяснити послідовність та особливості практичного виконання прийомів та трудових рухів.

Форми навчальної роботи – диференційовано-групова, фронтальна.

Доцільні методи – наочно-демонстративні.

Педагог, спираючись на знання учнями змісту МЕ, показує  правильні прийоми та трудові рухи виконання операції (у нормальному й уповільненому темпі). Під час показу педагог:

v обговорює з учнями питання організації робочого місця, особливості техніки безпеки для цього виду робіт;

v звертає увагу учнів на вимоги щодо якості виконання робіт, демонструє прийоми самоконтролю;

v нагадує учням, що на цьому етапі навчання важлива якість, а не швидкість.

Потім педагог пропонує 2-3 учням практично показати нові прийоми та організовує обговорення дій учнів, вказує на типові помилки.

 

Поточний інструктаж

Під час самостійної роботи учнів педагог повинен:

v забезпечити дохідливий показ;

v попередити про типові помилки;

v перевірити відповідність робочого місця установленим вимогам;

v давати вказівки, як учні самі повинні контролювати вправи;

v під час вправ демонструвати правильні прийоми для порівняння;

v негайно виправляти кожну помилку;

v змінювати зміст і дозування вправ у залежності від індивідуальних особливостей учнів.

 

При роботі з слабкими учнями потрібно вимагати, щоб вони проговорювали вголос свої дії.

Категория: Статьи | Просмотров: 1709 | Добавил: trening | Теги: тренинги киев, тренинги по продажам
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]